Listopad 2023

Artykuły z listopada 2023 r.

Listopad
Miesiąc w skrócieListopad 2023

Listopad 2023

Jak zwykle na koniec miesiąca podsumowujemy najciekawsze wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. 1 XI Listopad rozpoczął się jak co roku dniem Wszystkich Świętych. Odwiedzaliśmy milanowski cmentarz, który szczególnie malowniczo wygląda wieczorem....