Nasze miasto – nasza odpowiedzialność

Żyjemy obok siebie, w tej samej przestrzeni miejskiej. Ani nikt z nas, ani nasze miasto nie jest wyspą odizolowaną od zewnętrznych wpływów. Epidemia, wojna, coraz dotkliwiej odczuwana zmiana klimatu, a także inne czynniki powodują zmiany w naszym sposobie funkcjonowania, postrzegania świata, w systemie naszych potrzeb i w sposobach na ich zaspokajanie.

Nie wierzcie nikomu, kto twierdzi, że się nie zmienia. W każdym zachodzą jakieś zmiany – fizyczne, psychiczne, duchowe. Albo się ten fakt akceptuje – i wtedy można świadomie w tych zmianach uczestniczyć, a nawet nadawać im kierunek – albo się go neguje – a wtedy zachodzą one w nas niepostrzeżenie i mogą przybierać niepożądany zwrot. Jak z Alicją w Krainie Czarów – jeśli nie biegniesz, nie wkładasz wysiłku, to zaczynasz się cofać i przestajesz panować nad tym, co się z tobą dzieje.

Miasto, tak samo jak człowiek, zmienia się nieustannie. Jeśli proces ten nie jest realizowany w sposób przemyślany, następują przemiany spontaniczne, wymuszane przez siły przyrody, samoistne procesy urbanizacyjne albo niewidzialną rękę rynku. Niezależnie od tego, z czym mamy do czynienia, odpowiedzialność zawsze ponosi lokalna społeczność. Jej wpływ na rzeczywistość, w której żyje, jest tym większy i skuteczniejszy, im bardziej jest wewnętrznie spójna i im lepiej umiemy w jej ramach ze sobą współpracować.

Warto poznawać nawzajem siebie i swoje problemy, ale także czerpać z miejscowych zasobów. Warto wiedzieć więcej o tym, jak działają mechanizmy, które razem składają się na wielki i skomplikowany organizm: nasze miasto. Właśnie budowaniu naszej lokalnej społeczności, tworzeniu  więzi sąsiedzkich i wzmacnianiu naszej wspólnej tożsamości ma służyć Express Milanowski. Poświęcamy na jego tworzenie swój wolny czas i energię. Traktujemy to jako inwestycję w rozwój naszego miasta, przez co rozumiemy poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Jako redakcja będziemy się starali wszechstronnie przedstawiać naszą lokalną społeczność z jej małymi i wielkimi problemami i sukcesami. Chcemy też wszystkich Was zaprosić do współpracy. Droga mieszkanko, drogi mieszkańcu – jeśli chcesz nas wesprzeć w pracy reporterskiej lub redaktorskiej, czy też poinformować szersze grono o jakimś zagadnieniu, napisz na adres redakcja@expressmilanowski.pl. Pomożesz nam w ten sposób poprawić jakość gazety, a przez to – może także jakość naszego wspólnego życia.

Facebook