Jak głosowali milanowianie?

W niedzielę w całej Polsce obchodziliśmy święto demokracji, uczestnicząc w wyborach parlamentarnych. Znamy już oficjalne wyniki i wiemy, kto w tej kadencji zasiądzie w Sejmie i Senacie. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy analizę głosowania w siedzibach milanowskich komisji obwodowych.

Frekwencja w Milanówku była bardzo wysoka. W głosowaniu wzięło udział 10 640 osób, czyli 83,75% uprawnionych do głosowania. Wprawdzie w powiecie prześcignęła nas Podkowa Leśna (87,61%), a w okolicy także Brwinów (84,97%), ale i tak wykazaliśmy aktywność znacznie większą niż średnia krajowa (74,38%).

We wszystkich lokalach wyborczych frekwencja była wyższa niż 80%, ale jednak zróżnicowana między poszczególnymi komisjami:

W wyborach do Sejmu milanowianie najliczniej zagłosowali na listę Koalicji Obywatelskiej. Oddano na nią 4 224 głosów, co stanowi 40,07%. Na drugim miejscu znalazła się lista Prawa i Sprawiedliwości z 2 885 głosów (27,37%). Na Trzecią Drogę głosowało 1 646 osób (15,61%), na Nową Lewicę – 781 osób (7,41%), a na Konfederację – 642 osób (6,09%). Listy, które nie uzyskały wystarczającego poparcia w skali kraju, nie cieszyły się znaczącym powodzeniem także w Milanówku. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 206 głosów (1,95%), a Polska Jest Jedna – 158 głosów (1,50%). 

W całym okręgu poparcie rozłożyło się nieco inaczej – Koalicja Obywatelska uzyskała 35,23% poparcia, PiS – 31,74%, Trzecia Droga – 15,06%, Nowa Lewica i Konfederacja – po 7,06%,  Bezpartyjni Samorządowcy – 2,27%, a Polska Jest Jedna – 1,59%. Po przeliczeniu na mandaty KO i PiS uzyskały po 4 miejsca w parlamencie, Trzecia Droga – 2, a Nowa Lewica i Konfederacja – po jednym.


Indywidualnie najwięcej głosów milanowian zebrała Kinga Gajewska, startująca z drugiego miejsca na liście KO. We wszystkich komisjach wyborczych znalazła się na pierwszym miejscu spośród kandydatów wszystkich komitetów. W sumie poparło ją 2038 mieszkańców Milanówka, a ponieważ w innych gminach także zyskała zaufanie wielu wyborców, to pewnie zdobyła najlepszy mandat w okręgu wyborczym nr 20.

Kolejne mandaty z listy KO otrzymali Jan Grabiec i Maciej Lasek, którzy także w Milanówku uzyskali dość wysokie poparcie. Natomiast czwarty mandat KO przypadł Piotrowi Kandybie, któremu nie udało się pozyskać zbyt wielu wyborców w naszym mieście i zebrał tu w sumie tylko 34 głosy.

Na liście PiS był tylko jeden lider. Mariusz Błaszczak, startujący z “jedynką”, zebrał w Milanówku większość wszystkich głosów oddanych na partię rządzącą. Głosowało na niego 1578 milanowian. Spośród pozostałych kandydatów najlepiej wypadli Anita Czerwińska (245 głosów) i Zdzisław Sipiera (235 głosów), choć w komisji nr 1 Zdzisława Sipierę wyprzedził Michał Prószyński, a w komisji nr 5 w pierwszej trójce zamiast Anity Czerwińskiej znalazła się Maria Gałecka-Wolska. Nie uzyskało w Milanówku znaczącego poparcia dwoje kandydatów, którzy ostatecznie, oprócz Mariusza Błaszczaka i Anity Czerwińskiej, zdobyli mandaty z tej listy – Piotr Uściński (32 głosy) i Dominika Chorosińska (100 głosów).

Spośród kandydatów Trzeciej Drogi milanowianie najczęściej wybierali Dorotę Stalińską (571 głosów) lub Pawła Zalewskiego (470  głosów). Dorota Stalińska w innych gminach okręgu nie uzyskała równie wysokiego poparcia i w wyścigu o mandat uległa Bożenie Żelazowskiej, która w Milanówku zajęła 3 miejsce na liście z 136 głosami poparcia.

Na liście Nowej Lewicy, zarówno w Milanówku, jak i w całym okręgu, zwyciężyła Joanna Wicha, wyprzedzając startującego z “jedynką” Arkadiusza Iwaniaka. Uzyskała mandat poselski zdobywając w Milanówku 290 głosów.

Podobna sytuacja miała miejsce na liście Konfederacji. Startująca z drugiego miejsca Karina Bosak i w Milanówku, i w całym okręgu wyprzedziła startującego z “jedynką” Janusza Korwin-Mikkego i dostała się do Sejmu z poparciem 225 milanowian.


W wyborach do Senatu większość głosów milanowian zebrał Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. Zagłosowały na niego 6 022 osoby, czyli 57,30% głosujących w Milanówku. Na Barbarę Sochę z PiS głosowały 2 894 osoby (27,54%), na Pawła Walo z Konfederacji – 806 osób (7,67%), a na Łukasza Malczyka z Bezpartyjnych Samorządowców – 788 osób (7,50%). Michał Kamiński zgromadził 53,44% poparcia w całym okręgu i uzyskał mandat senatora.


Większość głosujących odmówiła jednak przyjęcia kart do głosowania w referendum. Frekwencja głosujących w referendum nigdzie w Milanówku nie przekroczyła 40%,  najniższa była w komisji nr 1, a najwyższa – w komisji nr 7.

Facebook