Wraz z końcem września przedstawiamy subiektywny przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń miesiąca.

1 IX

1 września na milanowskim cmentarzu, w kościele św. Jadwigi Śląskiej oraz pod Pomnikiem Bohaterów miały miejsce obchody 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2 IX

2 września obchodziliśmy Dzień Milanówka Kameralnie. Naszą relację zamieściliśmy w artykule Aleksandry Mossakowskiej.

Dzień Milanówka 2023
Fot. Aleksandra Mossakowska

Tego samego dnia Milanowskie Muzeum Gier i Komputerów przy ul. Dworcowej 2/12 w ramach Dnia Otwartego udostępniło zwiedzającym swoją ekspozycję.

Można było obejrzeć zaprezentowaną część kolekcji Muzeum, całkowicie wypełniającą 50-metrowe wnętrze. Ogromny zbiór rozmaitych przedmiotów związanych z historią komputerów został skrupulatnie i merytorycznie uporządkowany. Zwiedzający mogli sami wypróbować działanie wielu eksponatów, niezależnie od tego, czy znali je z lat młodości, czy tylko z opowieści rodziców.

MMGiK
Fot. Aleksandra Mossakowska

3 IX

3 września w Grodzisku Mazowieckim odbyła się I Grodziska Seniorada. Reprezentowała nas liczna grupa milanowian, którzy dziarsko maszerowali pod hasłem “Młodzi duchem z Milanówka”. Swoje stoiska miały Centrum Usług Społecznych w Milanówku, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Milanowskie Miejsce Aktywności Lokalnej.

6 IX

6 września została wznowiona I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. W serii głosowań zostali wybrani przewodniczący – Alan Afek, wiceprzewodnicząca – Julia Rutkowska, skarbnik – Mikołaj Belta i sekretarz – Kinga Tchórzewska. 

W części poświęconej wolnym wnioskom młodzi radni zastanawiali się, w jaki sposób można uatrakcyjnić miejskie wydarzenia dla osób w ich wieku i jaki rodzaj muzyki zachęciłby młodzież do udziału w koncertach. Padły postulaty i pomysły konkretnych rozwiązań, które Rada będzie przyjmować w formie uchwał i stanowisk na kolejnych sesjach.

Gośćmi na sesji było dwoje radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, co od razu zaowocowało nawiązaniem kontaktów, a na przyszłość daje nadzieję współpracy między samorządami młodych na obu poziomach.

Młodzieżowa RMM
Fot. Aleksandra Mossakowska

9 IX

9 września cała Polska czytała “Nad Niemnem”. 

W akcji Narodowego Czytania wzięła też udział milanowska biblioteka. Fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej rozbrzmiewały w sielskiej aranżacji wnętrza i przyjaznej atmosferze. Czytający wkładali w interpretację tekstu całe serce i umiejętności, a słuchający docenili ich zaangażowanie oraz trafny wybór urywków.

Po uczcie intelektualnej czekał wszystkich poczęstunek, jakby przeniesiony z wesela u Bohatyrowiczów.

4-10 IX

Od 4 do 10 września trwały w Milanówku tygodniowe warsztaty tradycyjnych rzemiosł budowlanych (ONE-WEEK INTERNATIONAL WORKSHOP ON TRADITIONAL BUILDING CRAFT), które Milanowskie Centrum Kultury zorganizowało we współpracy z INTBAU Norge.

W prowadzonych w języku angielskim zajęciach wzięło udział siedemnaścioro uczestników z całego świata. Przez cały tydzień słuchali wykładów i próbowali swoich sił w różnego rodzaju technikach obróbki materiałów budowlanych.

W sobotę 9 września w Starym Kinie miał miejsce otwarty wykład podsumowujący warsztaty, na zakończenie którego uczestnicy odebrali certyfikaty.

Na niedzielę pozostał już tylko ostatni punkt programu – wycieczka do miejscowości Brześce i zwiedzanie drewnianego dworu z XVIII w.

MCK-INBAU
Fot. Aleksandra Mossakowska

16-17 IX

16 i 17 września obchodziliśmy w Milanówku Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem “Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. 16 września MCK wraz ze Stowarzyszeniem Milanowianki zaprezentowały w Starym Kinie wystawę starych zdjęć tego miejsca. 17 września z koncertem “Komeda: Reflection” wystąpił pianista Maciej Tubis.

19 IX

19 września wiceburmistrz Marcin Bąk zakończył pracę w Urzędzie Miasta Milanówka. Zwolnione stanowisko objęła następnego dnia pani Paulina Gawrońska.

24 IX

24 września milanowianie wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata zorganizowanej przez miejscowy oddział Ligi Ochrony Przyrody. Wspólne zbieranie śmieci z terenów zielonych i ulic północnej części miasta było też okazją do rozmów i spotkań ze spacerowiczami.

25 IX

25 września odbyła się XC Sesja Rady Miasta Milanówka. Radni obradowali między innymi nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Nie zaakceptowali jednak proponowanej przez burmistrza podwyżki stawek podatku o 15%. Rada Miasta większością głosów przyjęła stawki wyższe o 8% od dotychczasowych.

27 IX

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, upamiętniający rocznicę utworzenia Służby Zwycięstwu Polski. W ramach milanowskich obchodów tego święta delegacje miejskich instytucji i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego na skwerze przed pocztą oraz pod pomnikiem na skwerze Adama Bienia. O godzinie 18-tej w kościele św. Jadwigi Śląskiej została odprawiona msza święta.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
Fot. Aleksandra Mossakowska

29 IX

29 września o godzinie 11-tej w grodziskim Sądzie Rejonowym rozpoczęła się kolejna rozprawa w sprawie wycinki drzew z 20 II 2021 roku. Było na nią zaplanowane przesłuchanie pana Roberta Skirskiego, ówczesnego komendanta Straży Miejskiej oraz matki oskarżonego, będącej właścicielką działki. 

Matka oskarżonego skorzystała z prawa odmowy składania zeznań i nie stawiła się w sądzie. Natomiast pan Skirski odpowiadał na pytania, niechętnie sięgając pamięcią do odległych w czasie wydarzeń. Nie pamięta, co wiedział przed wycinką, a czego dowiedział się po niej. Pamięta, że był problem z oznaczeniem drzew, ale nie pamięta dokładnie, o co chodziło, ani kiedy o nim usłyszał. Pamięta, że rozmawiał z burmistrzem, ale nie pamięta, czy to było w dniu wycinki. Pamięta spotkanie z leśnikiem, ale nie pamięta, gdzie i kiedy się odbyło ani co na nim ustalono. Sprawą wycinki się nie interesował, załatwiali ją jego podwładni. Jako były policjant uważał, że obecność policji na miejscu wycinki zwalnia Straż Miejską z obowiązku działania.

Następna rozprawa została wyznaczona na dzień 29 listopada, godz. 13:00. Zaplanowano na niej przesłuchanie ostatniego świadka, pana Jacka Malowańca, leśnika ze starostwa grodziskiego.

30 IX

30 września w milanowskiej filii Archiwum Państwowego w Warszawie, czyli w Oddziale Dokumentacji Osobowej i Płacowej przy ul. Okrzei 1 gości Festiwal Dnia Archiwisty, odbywający się od 27 września do 3 października.

Dla gości przygotowano poczęstunek, loterię i wystawę prezentującą najciekawsze dokumenty i eksponaty ze zbiorów archiwum. Do zwiedzania udostępniono także magazyny, w których można podziwiać kilometry zgromadzonych dokumentów.

Dzień Archiwisty
Fot. Aleksandra Mossakowska

Tego samego dnia Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku obchodziła jubileusz 75-lecia. W programie urodzin znalazła się gra terenowa Rymkiewicz GO, przedstawienie dla dzieci “Żaba Żaneta Polskę poznaje”, spotkanie autorskie z autorką powieści “Hiszpański brat” Katarzyną Nowosielską, koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Julii Szewczyk oraz wystawa “BLISKO w Milanówku”.

28-30 IX

Od 28 do 30 września w atmosferze sąsiedzkiej współpracy powstał nowy milanowski mural. W projekcie realizowanym w ramach oddolnych inicjatyw “Dom Kultury +” (więcej na ten temat w artykule Aleksandry Mossakowskiej) wzięli udział twórcy w różnym wieku, mieszkający w różnych częściach Milanówka. Nowe malowidło, utrzymane w naturalnej kolorystyce, ozdobiło mur przy przystanku WKD Polesie. Służy nie tylko do oglądania, bo można na nim także zmierzyć swój wzrost w jedwabnikach.

Facebook